Berg & grusmaterial

Krossat bergmaterial, används till dräneringslager vid hus och anläggningsbyggen. Kan även användas som överyta.

Ett krossat bergmaterial där större delen av kornen ligger mellan 4 till 8 mm. Används som överyta på trädgårdsgångar, lämplig bäddtjocklek 2-4 cm. Används även till halkbekämpning.

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 63 mm. Används som förstärkningslager i vägar och parkeringar, lämplig bäddtjocklek minst 15 cm.

Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar.

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 90 mm. Används som förstärkningslager i vägar och parkeringar, lämplig bäddtjocklek minst 20 cm.

Ett krossat bergmaterial där 75 % eller mer av kornen är mindre än 4 mm. Används till justering och hårdgörning av gångbanor och fotbollsplaner, lämplig bäddtjocklek är 1-3 cm. Används även vid plattsättning och asfaltstillverkning.

Ett krossat bergmaterial där 85 % eller mer av kornen ärmindre än 32 mm. Används som väggrus eller på parkeringar, lämplig bäddtjocklek 5-15 cm.

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 8mm. Används till justering och hårdgörning av gångbanor, garageinfarter och körytor, lämplig bäddtjocklek 5-10 cm. Används även till plattsättning.