Kranbilstransporter

Kranarna är utrustade med personkorg, skopa, grip samt sloda.

Kranbilstransporter används för att lyfta, montera och transportera gods. Vi har flera olika storlekar
på kranarna för att tillgodose olika behov. Kranarna är utrustade med personkorg, skopa, grip samt sloda.