Maskintjänster

Vi utför bland annat lastning, lyft, utkörning och justering av vägar.

Lastning samt lossning med Hjullastare, utkörning av material där det är för trångt med lasbil. Diverse lyft med tex Kranarm
Sopning/snöröjning samt sandning/sommarsaltning, planering/justering av vägar mm.