md-admin

Vi sorterar sand själva, lite av de olika sandsorterna vi erbjuder är: Mursand, Sorterad sand samt fyllsand, sandlådesand, kabelsand och rörgravsand.

Krossat bergmaterial, används till dräneringslager vid hus och anläggningsbyggen. Kan även användas som överyta.

Ett krossat bergmaterial där större delen av kornen ligger mellan 4 till 8 mm. Används som överyta på trädgårdsgångar, lämplig bäddtjocklek 2-4 cm. Används även till halkbekämpning.

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 63 mm. Används som förstärkningslager i vägar och parkeringar, lämplig bäddtjocklek minst 15 cm.

Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar.

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 90 mm. Används som förstärkningslager i vägar och parkeringar, lämplig bäddtjocklek minst 20 cm.

Ett krossat bergmaterial där 75 % eller mer av kornen är mindre än 4 mm. Används till justering och hårdgörning av gångbanor och fotbollsplaner, lämplig bäddtjocklek är 1-3 cm. Används även vid plattsättning och asfaltstillverkning.

Ett krossat bergmaterial där 85 % eller mer av kornen ärmindre än 32 mm. Används som väggrus eller på parkeringar, lämplig bäddtjocklek 5-15 cm.