0-150 Bergkross

Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar.