0/32 Bärlager

Ett krossat bergmaterial där 85 % eller mer av kornen ärmindre än 32 mm. Används som väggrus eller på parkeringar, lämplig bäddtjocklek 5-15 cm.