8/16 Makadam

Krossat bergmaterial, används till dräneringslager vid hus och anläggningsbyggen. Kan även användas som överyta.