superadmin

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 8mm. Används till justering och hårdgörning av gångbanor, garageinfarter och körytor, lämplig bäddtjocklek 5-10 cm. Används även till plattsättning.

Anpassad för anläggning av nya gräsmattor, häckar och som en grund för nya rabatter. Den används främst till detta då den har egenskapen att den inte sjunker ner med tiden utan håller sin form med tiden, till skillnad från andra jordsorter. Denna produkt passar alltså utmärkt för den som köpt nytt och vill göra det … Läs mer